# دومین_اردوی_انتخابی_بانوان_هیمالیانورد

دومین اردوی انتخابی بانوان هیمالیانورد

http://www.screenshots.cc/upload/d2e82492.jpg مثه همیشه اردوی سرسختی دیگر و این بار برای بانوان http://www.screenshots.cc/upload/5fb4a583.jpg  هم سطح ابرها ... دور از شلوغی http://www.screenshots.cc/upload/0cd7c2ee.jpg  چه خاک تمیز و چه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 26 بازدید