سگ و سپور

عصر چهارشنبه عید غدیره ... بیرون برف شدیدی میاد و توی سالن اما هوا گرفتست ( دل منم گرفته ... ) صبح وقتی میای بیرون هیچکی توی خیابونا نیست . حتی اون سگ و سپور همیشگی . اونا هم امروز رفتند استراحت و تعطیلات و تو ... توی سالن بزرگ مونتاژ لوگان و مگان داری با دستگاهها کار می کنی ... ای کار لعنتی ...

/ 1 نظر / 27 بازدید