روزگار ما !

خبرگزاری فارس !

سایت Onion -

 اصل خبر در Yahoo

البته احتمال زیاد به زودی کل یاهو نیز فیلتر خواهد شد و ما می مانیم و آقایان و سیستمهای جذاب داخل کشورمون و سرعت سقوط اقتصاد و پولمون و گند خوردن به فرهنگمون و سکوتمون و ...

/ 0 نظر / 29 بازدید